490X360.jpg

​JY-DV11

  • 德國BOSCH陀螺儀定位精準

  • APP手機WIFI即時連線, 可遠端控制及查看家中清掃地圖

  • 集塵盒及水箱二合一設計, 掃吸拖一次完成

  • ARM 核心芯片進行空間地圖建立及運算規劃

  • 路徑規劃分區清掃, 清掃效率高

  • 直流無刷靜音馬達壽命更長

DV11_01.jpg
DV11_02.jpg
DV11_03.jpg
DV11_04.jpg
DV11_05.jpg
DV11_06.jpg
DV11_07.jpg
DV11_08.jpg
DV11_09.jpg
DV11_10.jpg
DV11_11.jpg
DV11_12.jpg
DV11_13.jpg
DV11_14.jpg
DV11_15.jpg
DV11_16.jpg
DV11_17.jpg
DV11_18.jpg
DV11_19.jpg
DV11_20.jpg
DV11_21.jpg
DV11_22.jpg
DV11_23.jpg
DV11_24.jpg
DV11_25.jpg
DV11_26.jpg
DV11_27.jpg